FAQ

Generelle Spørgsmål

IAESTE har mere end 80 medlemslande du kan valge imellem.

De fleste lande har en lavere løn end Danmark. Du kan forvente at tjene nok for at leve i landet men skulle ikke gå ud fra at der er meget overskud fra dit praktik.

For at være kvalificeret til et job skal du opfylde kravene i jobbeskrivelsen. De fleste job kræver ingen tidligere arbejdserfaring. Hvis de gør det, specificeres det. IAESTE vælger den bedste kandidat til en praktikposition og sender de påkrævede blanketter til arbejdsgiveren, der gør det endelige valg om du vil blive accepteret.

For at søge gennem IAESTE Denmark skal du være registreret som studerende på en uddannelsesinstitution i Danmark til en fuld studie (bachelor eller kandidatuddannelse). Du behøver ikke at have dansk statsborgerskab. Hvis du er dansk, men studerer i udlandet, skal du søge via IAESTE i det land, du studerer i.

Du behøver ikke nødvendigvis være studerende til mange lande og virksomheder. Men vi anbefaler varmt at tage til praktik mens du læser på universitetet, fordi mange IAESTE lande organiserer logi som kræver status som studerende.

Nej, det kan du desværre ikke. Direkt kontakt til det modtagende IAESTE land og virksomheden er begrænset til accepterede studerende.
Dette skyldes, at arbejdsgiveren skal kunne vurdere ansøgningen på et objektivt grundlag. Hvis du vil vide mere om arbejdet, kan du fx tjekke virksomhedens hjemmeside.

I de fleste tilfælde tager sig det modtagende land af af finde et sted at bo til dig. Du skal dog regne med selv at betale huslejen.

Et praktikophold gennem IAESTE kan vare alt mellem 6 uger til 12 måneder, så opholdenes varighed er meget fleksibel. Varigheden fastsættes af virksomheden i det pågældende land man søger til.

IAESTE sørger ikke for fly- og/eller togbilletter så dette skal man selv betale for. Derudover betaler vi ikke for forsikring og evt. visumsansøgning.

Som regel få man ikke ECTS-point ved at søge ud med IAESTE. Dette er ikke ensbetydende med at man ikke kan. Vi vejleder til at man spørger studievejlederen på sin studieretning om beskrivelsen for et interessant job er nok. Vi hjælper med at fremskaffe den information der kan skaffes fra virksomheden samt IAESTE fra det pågældende land.

Ansøgningen

Anbefalinger er ment som vidnesbyrd fra jobs eller stillinger, du tidligere har haft, og som kan være relevante for det job, du søger.
For eksempel skal du ikke vedlægge vidnesbyrd om militærtjeneste eller jobs i detailhandel.

Vi anbefaler kraftigt, at du skriver en tilpassede ansøgning til enhver arbejdsgiver for at øge dine chancer til at blive accepteret.

Passet er brugt som en identifikation for arbejdsgiveren. Nogle gange kræves det også af IAESTE i modtagerlandet for at de kan hjælpe dig med at ansøge om et visum eller en arbejdstilladelse.

Ja da! Du er velkomen til at tage så mange IAESTE praktikophold som du lyster efter. Dog vil ansøgere prioriteres som ikke har haft et job med os før.

Selvfølgelig kan du søge igen. Derudover ville vi tage det som pluspoint at du har søgt før.

Nomination

Nej, det betyder, at du er valgt som den bedste kandidat fra IAESTE Denmark. Du skal stadig blive valgt fra virksomheden (COBE, FCFS jobber) eller vente på godkendelse fra arbejdsgiveren (AC jobber).

Student nominated blanketten vedhæftes ansøgningen og sendes til arbejdsgiveren. Formålet er at samle alle vigtige oplysninger på en side samt at bekræfte fra IAESTE Denmark’s side af, at vi valgte at nominere dig til jobbet.

Efter Godkendelse

N5a tilbageholdes af dig, dette er dit arbejdskontrakt. N5b skal udfyldes og sendes tilbage til IAESTE Denmark.

Du er selv ansvarlig for at arrangere en arbejdstilladelse eller et visum, hvis det kræves i det land, du skal til. I nogle tilfælde kan dette tage lang tid, så det anbefales, at du undersøger dette så tidligt som muligt. IAESTE i modtagerlandet kan og vil næsten altid hjælpe dig og give dig vigtige informationer. Hvis ikke du får hjælp af modtagerlandet kan vi i IAESTE Denmark støtte dig.

Det er afgørende, at du er forsikret under hele dit ophold i udlandet. Mange rejseforsikringer har begrænsninger for blandt andet de maksimale antal uger, du måtte rejse. Tjek med dit forsikringsselskab, om din rejseforsikring dækker alle dine behov.

Du ønsker måske på forhånd at undersøge, hvilke vaccinationer der kræves i det land, du skal til. En oversigt findes på http://www.sikkerrejse.dk/.

Hvad der sker, når du ankommer, afhænger af, hvordan IAESTE er organiseret i det pågældende land. Du bliver formentlig mødt ved ankomst og eskorteret til bolig og/eller arbejde. 
Måske bliver du også nødt til at arrangere tingene selv. Dette vil modtagerlandet informere dig om i forvejen.